Z wielką radością zapraszamy do skorzystania z internetowej strony naszej Parafii! Jesteśmy młodą wspólnotą. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się już wiele zdziałać. Tym wszystkim czym żyjemy i co robimy dzielimy się na tej stronie internetowej.

Dożynki 2017Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało, jest ściśle związana z tym, co działo się w Wieczerniku w Wielki Czwartek. Pan Jezus ustanowił wówczas sakrament Eucharystii, dając Apostołom do spożywania swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Przeżyjmy ten dzień i oktawę tej uroczystości w atmosferze dziękczynienia przede wszystkim za ów wielki dar, jakim jest realna obecność naszego Mistrza i Pana pośród nas pod postacią chleba. Dziękujmy za to, że możemy codziennie przyjmować ten pokarm i starajmy się z tego jak najczęściej korzystać, by jednoczyć się z Chrystusem w drodze do Ojca.


Boże Ciało 2017Pan Zmartwychwstał!

Przez Jezusa mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia, ponieważ Miłość Chrystusa ostatecznie zwyciężyła śmierć. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Chrystusa. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi, szczególnie w roku w którym Kościół przypomina nam ten nakaz: „Idźcie i głoście”, życzymy też aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzał nas wszystkich swymi łaskami, mocą i pokojem. Niech umniejsza trudy dnia codziennego i umacnia na drodze życia w promieniach Jego Zmartwychwstania.

Redakcja strony parafialnej z Księdzem Proboszczem


Wielkanoc 2017, fot. Ania AndrzejewskaBieg Papieski 2017Droga Krzyżowa 2017Baner droga krzyżowa

Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie.

Droga krzyżowa w piątek przed mszą św. i po niej. Droga krzyżowa ulicami naszej parafii w piątek 7 kwietnia. Pójdziemy ulicą Kopczynowską. Zakończenie na ulicy Słonecznej, w miejscu, gdzie przed wojną stała kapliczka. W Wielki Piątek droga krzyżowa na placu przy kościele o godz. 4.00.PlakatZabawa karnawałowa 2017 - baner Przemek Kwiatkowski
Wpisy archiwalne - 2016

Wpisy archiwalne - 2015

Wpisy archiwalne - 2014
Ogłoszenia parafialne i intencje maszalne publikowane są w formacie PDF. Pliki te można otworzyć za pomocą programu Adobe Reader lub innego, wspierającego odczyt PDF.